Show simple item record

dc.contributor.authorBurç, Mehmet
dc.contributor.authorTanyeri, Emel
dc.date.accessioned2021-11-09T12:27:11Z
dc.date.available2021-11-09T12:27:11Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.issn2667-6168
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.47771/aid.878830
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12451/8626
dc.description.abstractAraştırmada sosyal medya ile gerilla pazarlama kavramı bağdaştırılarak, sosyal medya platformları üzerinde yer alan gerilla pazarlama faaliyetleri incelenmiştir. Çalışmada sosyal medya ile gerilla pazarlama arasındaki bağlantıya açıklık getirmek ve işletmelerin gerilla pazarlama yöntemlerini hayata geçirirken sosyal medyayı kullanma durumlarını belirlemek hedeflenmiştir. Göstergebilim tekniği kullanılarak kurumların sosyal medya hesaplarında yer alan gerilla pazarlama faaliyetleri analiz edilmiştir. Çalışmada sonuç olarak sosyal medya platformlarının gerilla pazarlama faaliyetlerini hesaplı yoldan çok kişiye ulaştırabileceği önemli bir platform olduğu ama tüm avantajlara rağmen yoğun olarak kullanılmadığı görülmüştür. Bütçesi kısıtlı olan işletmelere fırsat sağlamasına rağmen onların bu fırsatı yeteri kadar değerlendiremediği, gerilla pazarlama faaliyetlerinin yayınlanmasında sosyal medya platformlarının ürünlerini tüm uluslararası alanda pazarlayan büyük ölçekli işletmeler tarafından daha sık kullanıldığı tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn the research, it has been analyzed the guerilla marketing activities by connecting the social media and the concept of guerilla marketing in social media platforms. In the study, it is aimed to clarify the relationship between social media and guerrilla marketing and to determine the use of social media while implementing guerrilla marketing methods. Guerrilla marketing activities in the social media accounts of the institutions were analyzed using the semiotics technique. As a result, it is seen that social media platforms are important platforms that can bring marketing activities economically to many people but it is not used intensely despite all the advantages. It has been found that although they provide opportunities for businesses with limited budgets, they cannot evaluate them as much as they can afford, and also it has been found that in the publication of guerrilla marketing activities, social media platforms are used more frequently by large-scale businesses that market their products all over the international arena.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAksaray Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.47771/aid.878830en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİnterneten_US
dc.subjectSosyal Medyaen_US
dc.subjectGerilla Pazarlamaen_US
dc.subjectİşletmeleren_US
dc.subjectInterneten_US
dc.subjectSocial Mediaen_US
dc.subjectGuerilla Marketingen_US
dc.subjectBusinessesen_US
dc.titleSosyal medya perspektifinden gerilla pazarlama ve bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeGuerılla marketing from the perspective of social media and a researchen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAksaray İletişim Dergisien_US
dc.contributor.departmentİletişim Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0002-1667-681Xen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-2731-5996en_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage362en_US
dc.identifier.endpage392en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record