Now showing items 1-1 of 1

    • Eski anadolu türkçesinde {+rA} yönelme durumu eki 

      Salan, Erkan (Avrasya Yazarlar Birliği, 2017)
      Eski Anadolu Türkçesi, Oğuz lehçesine ait ilk edebî ürünlerin şekillendirdiği ve günümüz Türkiye Türkçesinin temellerinin atıldığı dönemdir. Bu dönem, yazılı kaynaklar bakımından Türkçenin en zengin dönemi olarak ifade ...