Now showing items 1-1 of 1

    • Cüveynî'nin mu'tezile eleştirisi 

      Tekeli, Mehmet (Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
      Biz bu çalışmada İmâmü'l-Haremeyn el-Cüveynî'nin İslâm düşüncesindeki yerini ve kelâm ilmindeki konumunu, Mu'tezile'nin beş esası ile Eş'arî'nin kelâm metodunu açıkladıktan sonra ma'dûm, şefaat, salâh, rü'yetullah ve ahvâl ...